Liptovská kotlina

ZDROJ: wikipedia.org

Liptovská kotlina je podcelek geomorfologického celku Podtatranská kotlina. Tvoří její západní část. Je to výrazná mezihorská sníženina.

Ze severu ji obklopují Tatry resp. Tatranské podhorie a Chočské vrchy, ze západu Veľká Fatra a z jihu Nízké Tatry a Kozie chrbty. Na východě na ni navazuje Popradská kotlina.

Středem kotliny protéká řeka Váh, která tu vytvořila poměrně širokou nivu a soustavu šesti říčních teras. Převládá pahorkatinový typ reliéfu. Ploché hřbety se střídají s terasovitými dolinami a náplavovými kužely. Nejvyšším bodem kotliny je vrch Hrubý grúň (973,3 m). Liptovská kotlina tvoří jadro regionu Liptov s městy Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Liptovský Hrádok. V kotlině se nachází přehradní nádrž Liptovská Mara.

Od okolních pohoří je oddělená soustavou zlomů, v nichž se nacházejí početná zřídla minerálních pramenů (např. Lúčky, Bešeňová, Liptovský Ján, Liptovské Sliače, Smrečany, Uhorská Ves) a termálních pramenů (Bešeňová, Liptovský Ján, Ráztoky u Liptovského Mikuláše). V lokalitách Bešeňová a Liptovské Sliače se vytvořily travertinové terasy (Sliačské travertiny). Kotlina patří k vysoce položeným kotlinám Slovenska a její dno vyplňují třetihorní říční naplaveniny štěrků a písků. Ty byly naneseny na třetihorní pískovce a břidlice.

Původní smrkové a jedlové lesy nahradily louky a pastviny.

Liptovská kotlina se skládá z těchto geomorfologických částí: Ľubeľská pahorkatina, Galovianske háje, Chočské podhorie, Matiašovské háje a Smrečianska pahorkatina.

 

aquapark-tatralandia.cz Tatralandia.sk Thermal park Bešeňová Aquapark Tatralandia Hotel Beránek Praha Alton Hotel Praha Remu development
Snubní a zásnubní prsteny Zlatník a klenotník Hotel Beranek Prague Tylovo náměstí
RM Projekt Liptovský Mikuláš Zlaté řetízky - ruční výroba